Temperatura

Temperatura i czas inkubacji badanych próbek

Temperatura i czas inkubacji badanych próbek leków mają istotne znaczenie dla otrzymania prawidłowego wyniku. Temperatura inkubacji próbek. Powinna zapewnić najlepszy i najszybszy wzrost możliwie szerokiego zakresu drobnoustrojów. Zapewnienie w jednej próbce optymalnej temperatury dla różnych drobnoustrojów nie jest możliwe. Najczęstsze zanieczyszczenia leków stanowią drobnoustroje zaliczane do grupy mezofilnych i psychrofilnych. Rzadziej spotykamy drobnoustroje termofilne. Dlatego celowe jest przeprowadzenie badania w dwóch zakresach temperatur: w 37°C i 25°C. Najwłaściwsze postępowanie polega na inkubacji próbek przez 8 dni w temp. 35°C, a następnie przez 6 dni w temp. 25°C. Czas inkubacji próbek. Powinien on być na tyle długi, aby zapewnić wzrost nawet wolno rozwijających się drobnoustrojów. Przepisy różnych farmakopei nie są jednakowe. Przyczyną rozbieżności są doniesienia, że niektóre zarodniki uszkodzone, ale nie zniszczone w procesie sterylizacji, mogą kiełkować z dużym opóźnieniem. Znacznie opóźniony wzrost mogą również wykazywać drobnoustroje poddane uprzednio działaniu substancji bakteriostatycznych, a ponadto niektóre grzyby. Według FP IV, w temp. 37°C próbki należy inkubować przez 7 dni, a w temp. 25°C ... czytaj dalej