Pobieranie próbek do badania

W trakcie badania należy wykonywać tylko niezbędne ruchy. Przed otworzeniem pojemników lub fiolek z badanymi lekami należy powierzchnię korka przetrzeć kwaśnym alkoholem, a następnie opalić nad płomieniem. Z ampułkami postępuje się w taki sam sposób, używając jałowego pilnika do cięcia szkła. Wylot każdego otwieranego naczynia opala się w płomieniu palnika (wyjątek stanowią naczynia zawierające substancje palne) i określoną ilość roztworu pobiera się jałową pipetą lub strzykawką. Pojemniki z lekami, w których panuje podciśnienie należy przed otwarciem napowietrzyć, używając do tego celu wyjałowionych filtrów przepływowych Schotta G5 lub jałowych filtrów z waty. Próbki płynów nie wykazujących działania przeciwdrobnoustrojowego przenosi się bezpośrednio do odpowiedniej ilości właściwego podłoża. Maści pobiera się z pojemnika jałową łyżeczką metalową. Część próbki należy pobrać z warstw powierzchniowych pojemnika, resztę z warstw głębszych.
Próbki maści umieszczone bezpośrednio w podłożu pozwalają jedynie na ograniczony kontakt drobnoustrojów z podłożem, dlatego musimy uwolnić zawarte w podstawach maściowych drobnoustroje. W tym celu próbki maści przenosi się aseptycznie do jałowego rozdzielacza, zawierającego odpowiednią ilość ogrzanego podłoża bakteriologicznego (50?55°C). Po upłynnieniu podłoża maściowego i rozdzieleniu się warstw,, dolną warstwę pożywki (zawierającej drobnoustroje) przenosi się, z zachowaniem aseptyki, do jałowej kolby, w której próbkę poddajemy inkubacji. W analogiczny sposób postępuje się z olejami.
Przy badaniu proszków i substancji odważa się je (jeśli zachodzi potrzeba) na jałowym szkiełku zegarowym i naważkę przenosi aseptycznie do podłoża. Takie postępowanie jest oczywiście możliwe tylko w przypadku substancji pozbawionych działania przeciwdrobnoustrojowego.
Materiały włókniste, jak: wata, gaza, lignina, pobiera się za pomocą jałowych penset i nożyczek. Próbki przenosimy bezpośrednio do odpowiednich podłoży. Z każdego opakowania należy pobrać z różnych miejsc dwie lub trzy próbki. Jałowość katgutu konserwowanego alkoholem badamy, przenosząc kłębek nici do 500 ml podłoża tioglikolanowo-sojowego.

tagi: , , , , ,